จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าหนังสือ Python จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าหนังสือ Python จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังแนบ
Calendar