จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโภชนาคารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโภชนาคารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar