จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๒๖๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๒๖๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar