จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)

เอกสารแนบ
Calendar