จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2563

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
Calendar