จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๙๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารประกาศ

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดฯ
Calendar