จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงประติมากรรมโลมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศที่ 039/2562
Calendar