จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ขนาด 210 ที่นั่ง 3 ห้อง จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ขนาด 210 ที่นั่ง 3 ห้อง จำนวน 1 งาน

เอกสารแนบ
Calendar