จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่างผู้ช่วยช่าง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ผู้ช่วยช่าง) สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (จำนวน ๑๒ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar