จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2562

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 18 รายชื่อ

   ผู้ประกาศข่าว อัญชสา ขำอยู่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 18 รายชื่อ

รายละเอียด
Calendar