จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ

งาน จัดซื้อพัดลมติดผนังประจำห้องเรียน จำนวน 40 ตัว

ดังเอกสารแนบ
Calendar