จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 117-2562

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 117-2562 ดังเอกสารแนบ
Calendar