จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศ ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศ 037/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562

 รายละเอียคุณลักษณะเฉพาะของาน

ร่างขอบเขต (tor)
Calendar