จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตฯ ประจำเดือนกันยายน 2562

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ดังเอกสารตามแนบ 
Calendar