จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar