จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3 อาคาร

รายละเอียด

1. ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

2. เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

3. รายละเอียดจ้างเหมาบริการฯ

4. ราคากลาง

 
Calendar