จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยา Vildagliptin 50 mg Metformin HCl 1,000 mg film-coated tablet จำนวน 400 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar