จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำรอง ห้องประชุมใหญ่ชั้น 11 จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำรอง ห้องประชุมใหญ่ชั้น 11 จำนวน 1 งาน

เอกสารแนบ
Calendar