จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำรองห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำรองห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 จำนวน 1 งาน

เอกสารแนบ
Calendar