จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารประกาศ

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดงานฯ
Calendar