จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
Calendar