จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
Calendar