จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    สถาบ้นวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศที่ 1052/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
Calendar