จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar