จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar