จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar