จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระจกโต๊ะ ขนาด ๑๐๗x๒๓๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

เอกสารแนบ 281
Calendar