จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ จำนวน 90 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารแนบ
Calendar