จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar