จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar