จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระม้วนใหญ่ กรวยน้ำดื่ม และกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระม้วนใหญ่ กรวยน้ำดื่ม และกระดาษเช็ดมือ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar