จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคเรื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ระบบ Inverter ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคเรื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมท่อน้ำยาเกินมาตรฐาน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar