จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดังเอกสารแนบ
Calendar