จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.62  รายละเอียดดังแนบ
Calendar