จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ปริ้นสี และเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ปริ้นสี และเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar