จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำ Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำ Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar