จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar