จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar