จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพระบรมฉายาลักษณ์และกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพระบรมฉายาลักษณ์และกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง




Calendar