จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสุขภาพเด็กเล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสุขภาพเด็กเล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar