จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 522 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 522 รายการ

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 522 รายการ เลขที่ 104-2562 ดังเอกสารแนบ

เงื่อนไขการจำหน่ายครุภัณฑ์ฯ จำนวน 522 รายการ ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ ครุภัณฑ์จำนวน 522 รายการ ดังเอกสารแนบ
Calendar