จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar