จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar