จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ ประำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ ประำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Calendar