จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดังเอกสารแนบ
Calendar