จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศเผยแพร่แผนการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังเอกสารแนบ
Calendar