จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความรอบนอกอาคาร ดูแลสวน และบำรุงรักษาต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความรอบนอกอาคาร ดูแลสวน และบำรุงรักษาต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดังเอกสารแนบ
Calendar