จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 5 ล็อก

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน
Calendar