จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ระหว่างอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ กับอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ระหว่างอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ กับอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar