จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องสำกรองไฟฟ้า จำนวน 65 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องสำกรองไฟฟ้า จำนวน 65 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar