จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 65 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 65 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar